Missie & Visie

We zijn een organisatie met actieve mensen in dienst. We streven naar een gewenste situatie voor de individuele deelnemer. In relatie tussen deelnemer en begeleiding staat gelijkwaardigheid centraal. Ook willen we mensen zo zelfstandig mogelijk laten werken binnen onze Stichting, dit vergroot de zelfredzaamheid en interactie onderling en draagt bij aan een grotere kans op een plek binnen de reguliere arbeidsmarkt.

Stichting De Loods 040 kan jouw gids zijn, die je naar nieuwe successen kan loodsen. Onze ambitie is dat mensen die bij ons een traject hebben gevolgd weer mee kunnen draaien in het reguliere arbeidsproces. De deelnemer gaat een volgende stap maken , hij/zij berust niet in de situatie die niet goed voelt. We zijn een organisatie die mensen de gelegenheid biedt om hun kwaliteiten te versterken en om te leren gaan met hun leerpunten.

Wat mag je van ons verwachten:

  • Je welkom voelen
  • Persoonlijke groei
  • Verantwoordelijkheid krijgen
  • Het opdoen van sociale contacten
  • Toekomstperspectief
  • Maatschappelijk aanzien vergroten
  • Je nuttig voelen binnen de maatschappij
  • Het gevoel hebben ergens bij te horen